Frissítse böngészőjét
Az Ön által használt böngésző már nem támogatott. Frissítsen egy újabb böngészőre a legjobb élmény érdekében.
Ingyenes kézbesítés 120 000 Ft felett
45 312 db bútor raktáron
Termék visszaküldése 60 napon belül
 
Reklamáció benyújtása:

A reklamációs nyomtatvány itt található: Reklamációs nyomtatvány

 

Bármilyen kérdés esetén, rendelkezésére állunk az alábbi elérhetőségeken: e-mail cím: info@zondo.hu, telefonszám: 15 507 605

 
Áruátvétel:

A vásárló köteles ellenőrizni a szállítmányt, azaz az árut, valamit csomagolását közvetlenül az áru átadása után az eladó képviselője jelenlétében. Hibás áru esetén az eladó képviselője köteles lehetővé tenni, hogy a vevő jegyzőkönyvet vezessen az áru hibáinak nagyságáról és jellegéről, amelyek pontosságát az eladó képviselője igazolja. Az eladónak átadott ilyen írásos jegyzőkönyv alapján a vevő később elutasíthatja a leszállított áru átvételét hiba esetén, vagy igazolhatja, hogy hibás árut kapott, majd a reklamációs feltételek alapján, reklamálhatja a hibás árut az eladónál. Abban az esetben, ha a vevő elutasítja a hibás áru átvételét, minden, az áru visszavitelével kapcsolatosan felmerülő költséget, az eladó visel. Ilyen szituáció esetében, kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba velünk az info@zondo.hu e-mail címen vagy hívja a +36 1 550 7605  telefonszámot.


Ne felejtse el leellenőrizni a csomagok mennyiségét sem és ezt beírni a szállítólevélbe, amelyet a szállítmány átvételénél ír alá. Ez nélkülözhetetlen olyan esetben, ha valamelyik komponens az áruhoz nincs leszállítva.


 
Jótállási feltételek:

7.1 Ha az árun olyan hiba található, amely eltávolítható, a vásárlónak joga van arra, hogy az ingyen, időben és alaposan el legyen távolítva. Az eladó köteles a hibát haladéktalanul eltávolítani.

 

7.2 A vásárló a hiba eltávolítása helyett az áru kicserélését is követelheti, valamint, ha az áru csak egy részéről van szó, ennek a résznek kicserélését, ha ezzel nem keletkeznek elfogadhatatlan költségek tekintettel az áru árára vagy a hiba komolyságára

 

7.3 Az eladó a hiba eltávolítása helyett, kicserélheti a hibás árut hibátlanra, ha ez nem okoz a vásárlónak komoly nehézségeket.

 

7.4 Olyan hiba esetén, amelyet lehetetlen eltávolítani, és amely megakadályozza az áru rendes használatát, a vásárlónak joga van az áru cseréjére vagy joga van visszalépni az adásvételi szerződéstől. Ugyanezekkel a jogokkal rendelkezik a vásárló, olyan hiba esetén, amely ugyan eltávolítható, de a hiba ismételt kialakulása miatt vagy több hiba kialakulása miatt az áru nem használható.

 

7.5 Más, eltávolíthatatlan hiba esetén, a vásárlónak joga van méltányos kedvezményre az áru eredeti árából.

 

7.6 Az eladó felvilágosította a vásárlót jogairól, amelyek a Polgári Törvénykönyv § 622 rendelkezéséből (az üzleti feltételek 7.1 – 7.3 pontjaiból) és a Polgári Törvénykönyv § 623 rendelkezéséből (az üzleti feltételek 7.4 – 7.5 pontjaiból) következnek úgy, hogy az eladó az üzleti feltételeket elektronikus üzlete oldalára felhelyezte és a vásárló így elolvashatta őket a rendelés elküldése előtt.

 

7.7 Az eladó az érvényben álló szlovák jogszabályoknak megfelelően felelős az áru hibáiért, és a vevő köteles a reklamációt az eladónál vagy kijelölt személynél érvényesíteni. A kijelölt személyekről és a szervizpontokról szóló információk a jótállási nyomtatvány hátoldalán találhatók, vagy az eladó a vevő igénye szerint ezeket biztosítja telefonon vagy e-mailen keresztül.

 

7.8 A reklamációra az eladó érvényes reklamációs szabályzata vonatkozik, azaz az üzleti feltételek 7. cikkely. A vevő megfelelő módon ismertetve volt a reklamációs eljárásról és a reklamáció feltételeivel valamint módjával, beleértve azt, hol lehet a reklamációt benyújtani, és a jótállási javításokról összhangban a § 18 par. 1. sz. 250/2007 a törvénygyűjteményből a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács jogi aktusának módosításáról 372/1990 gyűjteményéből a bűncselekményekről, módosítva (továbbá csak „törvény”) a szerződés megkötése előtt úgy, hogy az üzleti feltételeket az elektronikus üzlet oldalára felhelyezte és a vásárló így elolvashatta a feltételeket a rendelés elküldése előtt.

 

7.9 A reklamációs szabályok olyan árura vonatkoznak, amelyet a vevő az eladótól elektronikus üzlet formájában vásárolt meg az eladó e-shop weboldalán keresztül.

 

7.10 A vásárlónak a jótállási idő alatt joga van felelősség alá vonni az eladót a hibás áru miatt, amelyet nála vásárolt, és olyan hibáért, amelyért a gyártó, a szállító vagy az eladó a felelős.

 

7.11 Ha az áru hibás, a vevőnek joga van panaszt tenni az eladónál, a törvénygyűjtemény § 18. rendelete 2. cikkely alapján, oly módon, hogy az árut kézbesíti az eladónak és kézbesíti a vevő jogainak megnyilvánulását az üzleti feltételek 7.1 – 7.5 pontjai szerint (a továbbiakban: „reklamációs közlemény”). Mindezt kitöltött nyomtatvány formájában (nyomtatvány a reklamáció benyújtásáról), amely megtalálható az eladó elektronikus üzlete oldalán. Az eladó ajánlja az árut küldésekor biztosítani. Az eladó nem fogad el szállítmányokat utánvétre. A vevő köteles a reklamációs közleményben valóságosan megadni az összes szükséges információt, különösen pontosan kijelölni a hiba típusát és mértékét; továbbá megadja, a Polgári Törvénykönyv § 622 és 633 rendeletei szerint, melyik jogát érvényesíti. A vevőnek jogában áll reklamációt tenni olyan személynél is, amelyet a gyártó jóváhagyott az áruk jótállási javításaira (a továbbiakban: „kijelölt személy"). A kijelölt személyek listája benne van a jótállási levélben, vagy a vevő kérésére elküldi az eladó.

 

7.12 A reklamációs eljárás olyan áru esetében, amely kézbesíthető az eladónak, azzal a nappal kezdődik, amikor kumulatívan teljesítve vannak az alábbi feltételek

 • a) a reklamációs közlemény kézbesítve van az eladónak,
 • b) a reklamálandó áru kézbesítve van a vevőtől az eladónak vagy a kijelölt személynek vagy a fotódokumentáció van kézbesítve, ha az eladó elismeri, hogy ilyen fotódokumentáció elegendő a reklamációs eljárás megkezdéséhez.

 

7.13 Ha a reklamáció tárgya olyan áru, amelyet nem lehet tárgyilagosan kézbesíteni, vagy amely mozdíthatatlan, a vásárló köteles az üzleti feltételek 7.12 pontjának a) betűjén kívül, betartani azt a szabályt, amely alapján köteles létre hozni minden együttműködést a reklamálandó áru megtekintéséhez az eladó vagy az általa kijelölt harmadik személy számára. Olyan áruk esetében, amelyeket nem lehet tárgyilagosan kézbesíteni az eladónak, vagy amelyek mozdíthatatlanok, a reklamációs eljárás az áru vizsgálatának napjával kezdődik. Ha az eladó vagy az általa kijelölt személy a vevő együttműködésének létrehozása után sem biztosítja az áru megtekintését méltányos időben, legkésőbb viszont 10 nappal a reklamációs közlemény kézbesítése után, a reklamációs eljárás a reklamációs közlemény kézbesítésének napjával kezdődik.

 

7.14 Az eladó vagy egy kijelölt személy igazolást ad ki a reklamáció benyújtásáról a vevőnek, az eladó által választott megfelelő formában, például e-mailben vagy írásbeli formában. Ha a reklamáció távoli kommunikáció formájában van benyújtva, az eladó köteles a reklamáció benyújtásáról szóló igazolást azonnal kézbesíteni; ha ez nem lehetséges, az igazolást késedelem nélkül kézbesítenie kell, legkésőbb viszont együtt a reklamációt igazoló bizonylattal; az igazolást a reklamáció benyújtásáról nem szükséges kézbesíteni, ha a vevő másként tudja bizonyítani a reklamáció benyújtását.

7.15 A vevő jogosult eldönteni, hogy a Polgári Törvénykönyv § 622 és a § 623 rendeletei szerint melyik jogát érvényesíti, ugyanakkor köteles erről haladéktalanul informálni az eladót. A vevő döntése alapján, amelyet a Polgári törvénykönyv § 622 rendelete és a § 623 rendelete szerint érvényesít az eladó vagy az általa kijelölt személy köteles meghatározni az eljárást a reklamáció ügyében a Törvénykönyv § 2. rendelete, m) betűje szerint azonnal. Bonyolultabb esetekben 3 napon belül a reklamációs eljárás kezdetétől fogva, indokolt esetben, különösen akkor, ha komplex műszaki értékelés szükséges az áru állapotáról, legkésőbb 30 napon belül a reklamációs eljárás kezdetétől fogva. Az eljárás meghatározása után az eladó vagy a kijelölt személy azonnal rendezi a reklamációt, indokolt esetben későbbre lehet halasztani. A reklamáció rendezése azonban nem tarthat tovább 30 naptól a reklamáció benyújtásától számítva. A reklamáció rendezésének határideje lejárta után, a fogyasztó jogosult a szerződéstől visszalépni, vagy joga van az áru újra cserélésére.

 

7.16 A jótállás nem vonatkozik olyan hibákra, amelyekre a szerződés kötése idejében figyelmeztetve volt, vagy amelyekről tudnia kellett a körülményekre való tekintettel a szerződés kötésénél.

 

7.17 Az eladó a hiba eltávolítása helyett, kicserélheti a hibás árut hibátlanra, ha ez nem okoz a vásárlónak komoly nehézségeket.

 

7.18 Az eladó nem felelős az áru hibáiért:

 • ha a vásárló nem alkalmazta jogát, amely az eladó felelősségére vonatkozik az áru hibájáért az áru jótállási ideje leteltéig,
 • ha az áru hibája a vevő által keletkezett mechanikus rongálás által
 • ha az áru hibája olyan használatkor keletkezett, amely intenzitásával, nedvességével, kémiai és mechanikus hatásával nem felel meg az áru természetes környezetének,
 • ha az áru hibája szaktalan kezelés, kiszolgálás vagy elhanyagolt gondozás miatt keletkezett,
 • ha az áru hibája az áru megrongálása miatt keletkezett, túlzott terheléssel vagy az áru kezelése ellentmondásban volt a használati feltételekkel vagy az áru használati alapelveivel,
 • ha az áru hibája visszafordíthatatlan és/vagy előreláthatatlan események miatt keletkezett,
 • ha az áru hibája véletlen romlással keletkezett,
 • ha az áru hibája nem szakértői beavatkozás, víz, tűz, statikus vagy atmoszferikus energia vagy más, magasabb rendű folyamat hatása miatt véletlenszerűen keletkezett
 • ha az áru hibája jogtalan személy beavatkozása miatt keletkezett.

Abban az esetben, ha a szállítmány hiányos, illetve, ha nyilvánvaló hibáról van szó, amelyet a vevő észre vehetett a szállítmány vizsgálatánál az áru kézbesítésekor, és amelyet haladéktalanul nem közölt az eladó képviselőjének, a későbbi reklamáció csak akkor fogadható el, ha a vevő bizonyítja, hogy a reklamált hibák már abban az időben az árun voltak, amikor azt átvette.

7.19 Az eladó köteles rendezni a reklamációt és befejezni a reklamációs eljárást valamelyik az alábbi módok szerint:

 

 • a) a megjavított áru leadásával,
 • b) az áru kicserélésével,
 • c) a vételár visszatérítésével,
 • d) az áru vételárából levont méltányos kedvezmény kifizetésével,
 • e) írásbeli felszólítással az eladó által megadott teljesítés átvételével,
 • f) az áru reklamációjának indokolt elutasításával.

 

7.20 A jótállási időtartama 24 hónap az áru leszállításának napjától számítva, hacsak konkrét esetben nincs máshogy meghatározva ez az idő.

 

7.21 A jótállási időtartama meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a vásárló nem használhatta az árut a jótállási javítás miatt.

 

7.22 A reklamáció intézése csakis azokra a hibákra vonatkozik, amelyeket a reklamációs közlemény és a reklamáció benyújtására vonatkozó igazolás tartalmaz az üzleti feltételek 7.14 pontja szerint.

 

7.23 A vevő a reklamáció benyújtására akkor jogosult, ha felhasználta jogát, és megkérte az eladót, hogy távolítsa el a keletkezett hibát az üzleti feltételek 7.1 pontja szerint. A már használt dolgokra, valamint az eredménytől függetlenül ugyanazon egyedi hiba (nem azonos típusú hiba) esetében a reklamációt újra benyújtani nem jogosult.

 

7.24 Az üzleti feltételek 7. cikkelyének rendeletei nem vonatkoznak azokra a személyekre, amelyek nem felelnek meg a fogyasztó definíciójának, amely a törvénygyűjtemény § 2. rendeletében az a) betű alatt található.

 

7.25 A jótállás időtartama az áru átvételének napjával kezdődik.

 

 

Ne maradjon le semmiről
Legyen Ön az, aki elsőként szerez tudomást a kedvezményekről és az újdonságokról. Bejelentkezéssel beleegyezik a személyi adatok feldolgozásába.
Mostantól nem marad le egy kedvezményről és újdonságról sem.
Ha nem kapta meg az újdonságainkat, nézzen bele a spam-ba, talán ott lesznek.
60 napos garancia az áru visszaváltására
60 napos garancia

Az áru visszaszolgáltatása 60 napon belül
A vevőnek joga van elállni a vételi szerződéstől a 40/1964. törvényben (a fogyasztó védelméről) meghatározott feltételek szerint, az áru átvételének napjától számított 14 napon belül.

Mi azonban felajánljuk Önnek a fel nem használt áru visszaszolgáltatását a törvényes határidő lejárta után akár 60 napig is.

Az árunak az eredeti, teljes és sértetlen csomagolásban kell lennie. Az összeszerelt terméket már nem lehet visszaküldeni. A kicsomagolt vagy a sérült csomagolású termék visszaküldésekor az árból 30%-ot levonunk. A vevő számára a meghosszabbított határidő kihasználása áruvisszaküldés esetén nem lehetséges akkor, ha a terméket reklamáció során kapta (termék cseréje egy újra), atípusos termék (méretre gyártás), vagy a Bazár és Kiárusítás kategóriákba tartozó termékek esetén.

A vételi szerződéstől való elállásnak tartalmaznia kell a vevő azonosító számát, a megrendelés számát és dátumát, a termék pontos nevét, a visszaszállítás módját, postai címét, valamint a szerződéstől való elállás indokát. A vevő köteles az árut az eladónak az eredeti csomagolásban visszaküldeni (a raktárunk címére), beleértve a kiegészítőket, dokumentációt, útmutatót, garancialevelet, fizetési elismervényt és az esetleges ajándékokat.

A vételi szerződéstől való elállásról további információt az Általános Szerződési Feltételek-ben talál.

Ezek a rendelkezések a 2018. augusztus 1-jén követő megrendelésekre vonatkoznak, és visszamenőleg nem alkalmazhatóak. Ez az ajánlat csak a természetes személyekre vonatkozik - vállalkozókra nem.
Kézbesítési idő az egész év során. A közelgő ünnepek miatt lehetőségeink limitáltak- a gyártók, beszállítók, futárok túlterheltsége miatt. A raktárosaink, valamint a beszerzési osztály munkatársai is mindent megtesznek annak érdekében, hogy mielőbb kézbesíteni tudjuk megrendeléseiket. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a megrendeléseket karácsonyig kézbesítsük, de ennél a terméknél nem tudjuk garantálni. Ha olyan terméket keres, amely karácsonyig garantáltan megérkezik, megtalálja kínálatunkban a "karácsonyig garantáljuk" címszó alatt.
Szállítás
A bútort saját hivatásos szállítóval vagy futárral kézbesítjük.

- 120 000 Ft fölötti megrendelés szállítási díja INGYENES
- 120 000 Ft alatti megrendelés szállítási díja 3 990 Ft

További részletes információ a Szállítás szekcióban található.

Szállítási határidő
A termékek szállítási határideje a "Kosárba tenni" gombra kattintva jelenik meg.

Info-vonal
Hé - Pé: 8:00 - 18:00
Tel: +36 1 550 7605
info@zondo.hu